Het portretrecht

Het portretrecht is een beperking op het auteursrecht. Het geeft geportretteerde personen het recht zich te verzetten tegen het feit dat zij herkenbaar in beeld zijn gebracht. Het verschil tussen portretrecht en auteursrecht is dat het portretrecht toebehoort aan degene die is afgebeeld en het auteursrecht aan de maker van het portret.

Portretrecht in fotografie

Er zijn heel veel mitsen en maren aan het portretrecht verbonden. Om problemen te voorkomen, kun je zorgen voor een model release, waarbij de geportretteerde jou als fotograaf officieel de toestemming geeft om de foto voor publicatie te gebruiken.

Reactie plaatsen