Het auteursrecht

Het auteursrecht is het recht van de maker van kunst, entertainment en informatie op bescherming van zijn of haar product. Ook op een foto rust automatisch auteursrecht. Op iedere foto. Dat wil concreet zeggen dat geen enkele foto zonder toestemming van de fotograaf mag worden gebruikt. Alleen jij, als ‘producent’ van dat product, mag beslissen of jouw product openbaar mag worden gemaakt, of het mag worden verveelvoudigd en of het mag worden veranderd. Dat zijn jouw exclusieve rechten.

Auteursrecht in fotografie

Dankzij het auteursrecht worden fotografen in staat gesteld om hun creaties commercieel te exploiteren en wordt voorkomen dat anderen zonder toestemming aan hun eigendom komen.

In de praktijk betekent dit vaak dat er aan het gebruik van een foto financiële voorwaarden worden verbonden. Als fotograaf verkoop je bijvoorbeeld een licentie op het gebruik ervan, waarbij duidelijke afspraken worden gemaakt over het medium waarin de foto mag worden gebruikt, over de tijdsduur en over de plaats waar de foto wordt gebruikt.

Ongeacht de afspraken die je maakt over het gebruik van de foto, als fotograaf behoud je te allen tijde het persoonlijkheidsrecht op je werk. Dit betekent onder meer dat je bezwaar kunt maken als je meent dat jouw werk wordt verminkt of aangetast, als het een andere naam wordt gegeven of als er de naam van iemand anders bij wordt gezet.

>> Tip
Wil je een foto gebruiken waarvan je niet weet wie de maker van de foto is, dan kun je een vrijwaringscontract krijgen bij de Stichting FotoAnoniem. Deze is ondergebracht bij Burafo. Met zo’n contract ben je gevrijwaard van alle mogelijke toekomstige stappen die tegen je worden genomen over het gebruik van een foto.

Lees hier meer over het auteursrecht.
Reactie plaatsen