Elektromagnetisch spectrum

Het elektromagnetisch spectrum bestaat uit elektromagnetische golven (straling) met verschillende frequenties. Sommige daarvan zijn waarneembaar voor ons, andere weer niet.

Elektromagnetisch spectrum en licht

elektromagnetisch spectrumBinnen dit spectrum is een klein gedeelte zichtbaar licht, maar het grootste gedeelte van het spectrum is voor ons niet waarneembaar, zoals te zien is op de foto. Binnen het door ons waarneembare licht, bepaalt de samenstelling van de verschillende golflengtes de kleur. Van gammastralen tot ultra-violet heeft een dermate hoge frequentie die niet waarneembaar is voor ons. Van infrarood tot radiogolven hebben een te lage frequentie voor ons om waar te nemen.  Sommige van deze golven, zoals gammastraling en röntgenstraling zijn schadelijk voor de mens. Lees hier meer over dit onderwerp.

Reactie plaatsen